Který server-side jazyk je nejlepší?

Volba programovacího jazyka pro vaši webovou aplikaci je velmi důležitá. Některé z nich jsou vhodné pro začátečníky, jiné pro mohutnější projekty. Každá technologie má také jiné nároky na výkon pro dosažení stejného výsledku. A každý jazyk má také svou komunitu a zaryté zastánce i odpůrce. Je to stejné jako u válek systémů Windows vs. Linux vs. Mac OS, pro každého se hodí něco jiného.

Nejjednodušší

Obecně se dá říci, že dynamicky typované jazyky jsou nejjednodušší pro začátečníky, protože nejvíce abstrahují nízkoúrovňové operace. Můžete vytvořit aplikace mnohem rychleji a s kratším kódem, což je motivující. Populární dynamicky typované jazyky zahrnují Ruby, Python, PHP a JavaScript. Ano, i JavaScript lze použít na straně serveru ve formě Node.js.

Pokud jste začátečník a rozhlížíte se po jazyku s největší rozšířeností a podporou, volte PHP. Budete mít také nejširší nabídku webhostingu, jejichž běžná cena se pohybuje maximálně ve stovkách korun ročně.

Náročnější

Časová křivka učení je u nich delší, ale zato můžete dosáhnout vyššího výkonu a vyšší kontrolu nad aplikací. Do této skupiny typicky patří staticky typované jazyky, jimž jsou Java (Java Server Page), C# (ASP.NET) nebo daleko nízkoúrovňovější C nebo C++.

Pro programování malého projektu jsou zbytečně složité a je daleko náročnější vytvořit plně funkční aplikaci a správně nastavit server než např. na jednoduchém Apache, pod kterým běží PHP. Můžeme však s nimi dosáhnout čistějšího kódu a naučíme se na nich lepší návyky objektového programování (vyjma zmíněného C, které je dnes pro programování webů opravdovou raritou).

Vydáno: 7.5.2016